Telefoni

Interwave arbetar med mjukvarubaserade IP telefoniväxlar. Vi har satt upp ett antal växlar såväl rena IP växlar som kombinerade IP och fasta växlar. Exempel på intressanta lösningar som finns att tillgå idag som minimerar företagets telefonikostnader är kombinationer av olika telefonabonnemang på ett sätt som gör att telefonin blir i princip kostnadsfri. Tag kontakt med oss för mer information.