Drift och övervakning

Interwave driftar ett stort antal system med såväl Linuxservrar, Windowsservrar som switchar, routrar och arbetsstationer. Vi använder fri programvara för att övervaka parametrar som belastning, minnesutnyttjande, nätverksutnyttjande, RAID-status, SNMP-traps, temperaturer med mera. Automatiska larm via sms och e-post meddelar tekniker vid problem för snabb åtgärd. Nuvarande övervakningsuppdrag är bland annat systemet för Gemensam Lägesuppfattning för stadsnätsSverige. Systemet har ett stort antal länkar, eget autonomt system, ett flertal routrar samt är geografiskt lokaliserat på två separata platser. Vidare driftar vi ett antal företags nät och arbetsstationer samt ett större antal domäner och hemsidor.

Utveckling av avancerade webbtjänster

Interwave är specialiserad på hela affärssystem med webb, e-post, sms, fax och telefoni som interface. Tjänsterna skall vara användarvänliga för slutanvändaren men även skalbara, säkra och vara baserade på kända och etablerade tekniker såväl som på spjutspetstekniker som t.ex. Ajax och Flex. Vi arbetar med mycket moderna tekniker, Rich Internet Applications och applikationsbackends som EJB (JBOSS) eller .Net. Webserviceinterface och kommunicerande system är inget nytt för oss. Senast har vi även byggt en mobilbaserad programvara som skapar logistiktjänster via positionering i GSM nätet.

Design och drift av nät

Interwave har stor erfarenhet och kompetens runt design av bredbands och företagsnät. Vi tar tillsammans med kunden fram minikrav på nätverket, väljer ut lämplig utrustning och driftar om så önskas sedan nätet. Vi kan hjälpa till med att välja internetanslutningar, konfigurera routrar och switchar. Vi använder dagligen tekniker som BGP4, DHCP, VPN, VLAN, QoS etcetera.